Školenia, kurzy a semináre

Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov

Podvojné účtovníctvo pre mierne pokročilých

Podvojné účtovníctvo pre pokročilých

Podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie

Jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie

Mzdové účtovníctvo pre začiatočníkov

Mzdové účtovníctvo pre pokročilých

Jednoduché účtovníctvo pre začiatočníkov

Jednoduché účtovníctvo pre pokročilých

Skladník (logistik) - vedenie skladového hospodárstva

Podnikanie A-Z

Založenie spoločnosti s r. o. a začiatok vedenia účtovnej dokumentácie

Podnikateľské minimum pre SZČO

VŠETKY ŠKOLENIA, KURZY A SEMINÁRE SÚ NA OBJEDNÁVKU - cena je individuálne stanovená, cenová ponuka je pripravená podľa požiadaviek klienta a odvíja sa od počtu účastníkov školenia, času a šírky problematiky. 


Stretnime sa a povieme si, ako Vám môžeme pomôcť. KONTAKT / REFERENCIE