Mzdové účtovníctvo pre začiatočníkov

26.07.2017

Voľnou formou sa budúci mzdový účtovník zoznámi so základnými časťami jednotlivých zákonov potrebných pri spracovávaní mzdy a výpočte daní zamestnancov.

- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
- Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
- Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
- Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
- Povinnosti zamestnávateľov
- Zoznámenie sa so mzdovým programom
- Príklady z praxe
Rozsah kurzu je 52 vyučovacích hodín - 13 stretnutí po 4 hod.
Cena kurzu: 200,- EUR .
Pri prihlásení 2 alebo viac účastníkov - zľava 10,- EUR/osoba.
Kurzy a školenia prebiehajú počas týždňa v dopoludňajších hodinách od 08,00 - 11,10 hod. a v popoludňajších hodinách od 12,00 - 15,10 hod. a od 16,00 - 19,10 hod. Sobotný kurz od 08,00 - 12,50 hod.

Na základe dohody je termín možné prispôsobiť individuálnym potrebám klienta.

Kontaktujte nás a získajte viac informácií.

Záväzná prihláška: