Podvojné účtovníctvo v neziskovej organizácii

28.07.2017

Kurz je určený pre klientov, ktorí plánujú viesť účtovníctvo pre neziskové organizácie - napr. pre občianske združenia, pre spoločenstvá vlastníkov bytov a iné organizácie založené podľa zákona 213/1997 a 35/2002 Z.z.

Je určený aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú dostatok skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu neziskových organizácií v podvojnom účtovníctve.
Kurz je možné riešiť aj individuálnym školením s upresnením presne vybranej problematiky vo Vašej neziskovej spoločnosti.

Cieľ kurzu:
Vyriešiť čo najväčšie množstvo špecifických prípadov účtovania, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi.

Obsah:
1. Vznik a založenie neziskovej organizácie
2. Základné postupy účtovania organizácií nezriadených za účelom podnikania
3. Vedenie a princíp účtovania podvojného účtovníctva v neziskových organizáciách:
- základy účtovníctva
- základné účtovné zásady
- základné právne normy
- zákon o účtovníctve č. 431/2002 z.z.
- majetok podniku a zdroje jeho krytia
- bilančný princíp, súvaha, účtovné výkazy
- pravidlá účtovania v podvojnom účtovníctve
- oceňovanie
- účtovanie v účtovej triede 0 - dlhodobý majetok
- účtovanie v účtovej triede 1 - zásoby
- účtovanie v účtovej triede 2 - finančné účty
- účtovanie v účtovej triede 3 - zúčtovacie vzťahy
- účtovanie v účtovej triede 4 - kapitálové účty
- účtovanie v účtovej triede 5 - náklady
- účtovanie v účtovej triede 6 - výnosy
- príklady
- oboznámenie sa s účtovným programom
4. Položky súvisiace s výkonom činnosti
5. Položky podnikateľského charakteru
6. Daňové a nedaňové výnosy
7. Daňové a nedaňové náklady
8. Dane a daňová sústava
9. Najčastejšie chyby a ťažkosti pri účtovaní
10. Praktické úlohy

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti. Teória = 50 %, prax na PC = 50%.
V cene kurzu sú študijné materiály, tlačivá a príslušné zákony a opatrenia Ministerstva financií SR.
Kurz vedie lektor, ktorý má praktické skúsenosti s vedením účtovníctva pre neziskové organizácie.
Rozsah kurzu je 48 vyučovacích hodín - 12 stretnutí po 4 hod. /kolektív
Rozsah kurzu je 24 vyučovacích hodín - 12 stretnutí po 2 vyuč. hod./ individuálne školenie
Cena kurzu: 250,- EUR
Pri prihlásení 2 alebo viac účastníkov - zľava 10,- EUR/osoba.
Kurzy a školenia prebiehajú počas týždňa v dopoludňajších hodinách od 08,00 hod. a v popoludňajších hodinách od 13,00 hod. a od 16,00 hod. Sobotný kurz od 08,00 hod.

Na základe dohody je termín možné prispôsobiť individuálnym potrebám klienta.

Kontaktujte nás a získajte viac informácií.

Záväzná prihláška: