Jednoduché účtovníctvo v neziskovej organizácii

27.07.2017

Kurz je určený pre klientov, ktorí plánujú viesť účtovníctvo pre neziskové organizácie, napr. pre občianske združenia, pre spoločenstvá vlastníkov bytov a iné organizácie založené podľa zákona 213/1997 a 35/2002 Z.z.

Je určený aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom dostatok skúsenosti a chcú viesť účtovnú agendu neziskových organizácií v jednoduchom účtovníctve.
Kurz je možné riešiť aj individuálnym školením s upresnením presne vybranej problematiky vo Vašej neziskovej spoločnosti.

Cieľ kurzu:
Vyriešiť čo najväčšie množstvo špecifických prípadov účtovania, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi.

Obsah:
1. Základné postupy účtovania organizácií nezriadených za účelom podnikania
2. Vedenie a princíp účtovania jednoduchého účtovníctva v neziskových organizáciách:
- účtovné doklady
- hlavné účtovné knihy
- pomocné účtovné knihy
- účtovanie príjmov zahrňovaných do základu dane
- účtovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
- účtovanie príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
- účtovanie výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
- príklady účtovania
- zoznámenie sa s účtovným programom
- účtovanie v účtovnom programe
3. Praktické úlohy

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti. Teória = 50 %, prax na PC = 50%.
V cene kurzu sú študijné materiály, tlačivá a príslušné zákony a opatrenia Ministerstva financií SR.
Kurz vedie lektor, ktorý má praktické skúsenosti s vedením účtovníctva pre neziskové organizácie.
Rozsah kurzu je 24 vyučovacích hodín - 6 stretnutí po 4 vyuč. hod./ kolektív
Individuálne školenie je v rozsahu 12 vyučovacích hodín - 6 stretnutí po 2 vyuč. hod.
Cena kurzu: 100,- EUR
Pri prihlásení 2 alebo viac účastníkov - zľava 10,- EUR/osoba.
Kurzy a školenia prebiehajú počas týždňa v dopoludňajších hodinách od 08,00 - 11,00 hod. a v popoludňajších hodinách od 13,00 - 16,00 hod. a od 16,00 - 19,00 hod.

Na základe dohody je termín možné prispôsobiť individuálnym potrebám klienta.

Kontaktujte nás a získajte viac informácií.

Záväzná prihláška: