Školenia a kurzy

Všetky školenia a semináre je možné objednať aj mimo plánovaný harmonogram podľa Vašich potrieb a vzájomnej dohody. Ak už máte teoretické vedomosti z účtovníctva a chýba Vám istota a skúsenosti, ponúkame Vám prax pod naším dohľadom.

Kurz "Mzdového účtovníctva" obsahuje:
• kurz mzdového účtovníctva pre začiatočníkov
• kurz mzdového účtovníctva pre mierne pokročilých

Akciový kurz Podvojného účtovníctva obsahuje:
• kurz podvojného účtovníctva pre začiatočníkov
• kurz podvojného účtovníctva pre mierne pokročilých
• kurz podvojného účtovníctva pre pokročilých

Kurz je určený pre klientov, ktorí plánujú viesť účtovníctvo pre neziskové organizácie - napr. pre občianske združenia, pre spoločenstvá vlastníkov bytov a iné organizácie založené podľa zákona 213/1997 a 35/2002 Z.z.

Kurz je určený pre klientov, ktorí plánujú viesť účtovníctvo pre neziskové organizácie, napr. pre občianske združenia, pre spoločenstvá vlastníkov bytov a iné organizácie založené podľa zákona 213/1997 a 35/2002 Z.z.